สร้างรายได้ส่งออกสินค้าไทย ด้วยการขายผ่านเว็บไซต์
eBay.com
Tell Me More

ขอเชิญเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ต้องการขยายฐานลูกค้า หรือผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงานสัมมนา FREE!
"สร้างรายได้ส่งออกสินค้าไทย ด้วยการขายผ่านเว็บไซต์ eBay.com"
สิ่งที่จะได้รับจากงานสัมมนา

How to Start

แนะนำขั้นตอนการเตรียมตัว และการเริ่มต้นในการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศผ่านทาง eBay.com

How to Sell

แนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การเขียน Keywords เข้าถึงลูกค้า และการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า

How to Grow

แนะนำการต่อยอดที่จะช่วยเพิ่มยอดขาย ให้เติบโตด้วยการขายสินค้าแบบ Dropship

ตัวอย่างสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการของตลาด

หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า หรือต้องการขายสินค้าไทยใกล้ตัว ไปสู่ลูกค้าทั่วโลก โอกาสดีๆ รอคุณอยู่ นี่คือสินค้าไทยบางส่วนที่ขายดีใน eBay.com

หัวข้อการอบรม

ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลตามหัวข้อดังนี้

 • How to Start

  แนะนำเทคนิคการเริ่มต้น

  โดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในการขายสินค้าในเว็บ eBay.com ของสถาบัน EEDU มาสอนเทคนิคการเริ่มหาสินค้า การเตรียมความพร้อม การวิเคราะห์ตลาด

 • How to Sell

  การสร้างยอดขาย

  แนะนำเทคนิคการเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มโอกาสในการขายสำหรับร้านค้าใหม่ การเขียน Keywords ที่มีประสิทธิภาพ และการใส่รายละเอียดสินค้าที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

 • How to Grow

  เพิ่มยอดขายด้วยการขายแบบ Dropship

  แนะนำเทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยเทคนิคการขายแบบ Dropship โดยการเป็นคนกลางในการขายสินค้าจากทั่วโลก โดยไม่ต้องมีสต๊อกสินค้า และไม่ต้องส่งสินค้าเอง

 • แนะนำคอร์สเรียน Workshop ของสถาบัน EEDU

มาเริ่มสร้างช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ หรือช่องทางการขายสินค้าสู่ตลาดโลกให้กับสินค้าของคุณ จากการขายผ่าน eBay.com เริ่มต้นง่ายๆ เพียงร่วมงานสัมมนานี้ คุณจะได้ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร
ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง และจะเริ่มต่อยอดได้อย่างไร

สมัครร่วมงาน

สมัครร่วมงาน

ชี้ช่องสร้างธุรกิจกับการขายสินค้าในเว็บอีเบย์
ขั้นที่ 1 กรุณาเลือกรอบวัน-เวลาที่ต้องการ
ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน